Owe Hansson Byggkonsult AB

Referensprojekt

Stoneridge Electronics

Kv Betongblandaren 11, Mariehäll. Hyresgästanpassning för Stoneridge Electronics AB. Uppdragsgivare: Fastighets AB Brostaden

Stoneridge Electronics, elektronikföretag i fordonsbranschen, var i behov av större lokaler och fastigheten kv Betongblandaren 11 passade företagets specifika behov och man fick i princip en egen fastighet.

Fastighets AB Brostaden anlitade mig för projektledning, projekteringsledning och byggledning från att hyreskontrakt tecknats till inflyttning.

De fyra översta våningarna inrymmer kontor, testrum, elektronik, lab, konferensrum, utställning, kök/pentry, reception, ca 2.100 m².

De två understa våningarna inrymmer 2 övernattningslägenheter, tekniska utrymmen, relax, bastu, förråd, ca 500 m².

Utvändig markparkering med 35 st platser iordningsställdes.

En av utmaningarna med projektet var att tiden från kontraktsskrivning till inflyttning var kort vilket innebar att program, projektering och byggande löpte parallellt.

För att klara den korta projekttiden beslöts i samråd med Fastighets AB Brostaden att genomförandeformen skulle bli partnering.

Vid upphandlingen av generalentreprenör konkurrensutsattes en fast del bestående av platsledning, etablering, entreprenörsarvode.
Ett tidsincitament infördes som bonus.

Samtliga underentreprenader upphandlades gemensamt.

Samtidigt med projekteringen samt upphandlingen av generalentreprenör, löpte upphandling och utförande av vissa tidiga arbeten. När generalentreprenören var utsedd och skulle påbörja kontraktsarbetena, var rivnings- och håltagningsarbeten, asbestsanering, smidesarbeten, golvavjämnings- arbeten redan utförda.

Projekttidplanen hölls och inflyttning kunde ske enligt hyresgästens önskemål i april 2000.