Owe Hansson Byggkonsult AB

Referensprojekt

Kv Rosenbusken 22, Stockholm

Ny cafeteria, nytt kök, reception och kontor.

Jag anlitades av KFUK-KFUM Central för projektledning från program-/projekteringsskedet till idrifttagandet. Entrévåningen med kontor, reception, cafédisk och tele-/datorrum projekterades om för
bl a:
- ny större cafeteria med serveringdisk, nytt diskrum, köksskänk och förråd
- ny reception med backoffice
- nytt stengolv i hela entréplanet
- nya större utvändiga fasadpartier och invändiga glaspartier
- nya vvs- och elinstallationer

Ovanför entrévåningen projekterades våning 1 och 2 för bl a:
- några nya kontorsrum
- nytt tele-/datorrum
- ny elkanalisation och ny belysning

Ombyggnationen utfördes i två etapper.

I första etappen byggdes våning 1 och våning 2 om.
Samtliga tele-, data- och larmcentraler flyttades upp i det nybyggda tele-/datorrummet.
Mellan etapp 1 och 2 flyttade personalen från entréplanet till de iordningställda lokalerna på våning 1 och 2.
En provisorisk entré och reception byggdes också.
I etapp 2 byggdes/installerades den nya cafeterian, köket, receptionen mm.
Samtliga underentreprenader upphandlades gemensamt.

Projekttidplanen innehölls med inflyttning i etapp 1 april-2009 och etapp 2 september 2009.