Owe Hansson Byggkonsult AB

Referensprojekt

Kv Blasieholmen 54, Stockholm - Grand Hôtel

Nytt restaurangkök på Grand Hotel

Ombyggnationen omfattade nytt restaurangkök för Grand Hotels Veranda.

Arbetena utfördes 1989 – 1990. Jag anlitades av Stockholm-Saltsjön AB som projektledare.