Owe Hansson Byggkonsult AB

Referensprojekt

Kv Nöten 3, Solna

Nya lokaler för EDS

På- och ombyggnaden omfattade ca 23000 m² och genomfördes 1998 -1999.

Uppdragsgivare var AP Fastigheter.

Mitt uppdrag omfattade samordning av entreprenadbesiktningen, kvalitetsansvarig enligt PBL, kvalitets- och miljöansvarig, byggledning för rivnings- och saneringsarbetena.