Owe Hansson Byggkonsult AB

Referensprojekt

Radisson Royal Park Hotel, kv Kasernen, Solna

Till- och ombyggnad av lobbybar

Om- och tillbyggnadsarbetet omfattade ny lobbybar med öppen spis i anslutning till befintlig reception. Jag anlitades för projektledning av Radisson Hotel.

Projektet genomfördes som generalentreprenad aug 1993 – mars 1994.