Owe Hansson Byggkonsult AB

Referensprojekt

Kv Häggen 2, Stockholm

Hyresgästanpassning för Mynta Management AB

AP Fastigheter anlitade mig för projektledning och byggledning från att hyreskontraktet tecknats till inflyttning.

Ombyggnaden omfattades av tre våningar, totalt ca 1300 m².
Entrévåningen inrymmer reception, kontorsrum, konferensrum, pentry mm.

De två översta våningarna inrymmer ca 60 kontorsrum, konferensrum, förråd/kopiering, pentry, 1 st fläktrum mm.
Lokalen fick delvis ny planlösning med nya ytskikt.

Nytt fläktrum byggdes på plan 2 och ett nytt luftbehandlingsaggregat installerades.

Nya fasadapparater inklusive komfortkyla samt nya VS- och elinstallationer installerades.

Entreprenaden som var en styrd totalentreprenad upphandlades i februari 2000, påbörjades i mars 2000 och färdigställdes enligt tidplan i juni/juli 2000.