Owe Hansson Byggkonsult AB

Info

Utbildning
• Civilingenjör vid KTH 1978,
Väg- och Vattenbyggnad
• Fastighetsmäklarexamen 1991
• Kvalitetsansvarig K, certifierad 1995

Anställningar
• Alfred Orrje AB, 1978-1980, markprojektör
• JM Bygg, 1980-1985, kalkyl, inköp, platschef
• Fastighets AB Hufvudstaden, 1985-1987, projektledare
• Stockholm-Saltsjön AB, 1987-1989, byggnadschef
 

Owe Hansson Byggkonsult AB
Efter 10 år som anställd och senast som byggnadschef på Stockholm-Saltsjön AB
valde jag att sluta min anställning där och starta eget.
Jag startade Owe Hansson Byggkonsult AB 1989 och erbjuder konsulttjänster som

• Projektledning
• Projekteringsledning
• Byggledning
• Kvalitetsansvarig enligt PBL, K
• Fastighetsutveckling

Uppdragen avser främst om- och tillbyggnader av kontor, hotell, bostäder, butiker, lager/lätt industri.

Med min bakgrund med över 10 års erfarenhet som anställd inom konsult-, entreprenad- och fastighetsbolag samt över 20 års erfarenhet från egen konsultverksamhet är målsättningen att erbjuda marknadens bästa projektledning i alla typer av projekt.

Varje projekt är unikt och min affärsidé är att anpassa genomförandeformen till projektets förutsättningar och kundens prioriteringar och därmed skapa maximal kundnytta.