Owe Hansson Byggkonsult AB

Referensprojekt

Övrigt

Kv Rosenbusken 22, Stockholm

Ny cafeteria, nytt kök, reception och kontor.

Kv Rabatten 9, Stockholm

Ombyggnadsarbeten på Ersta sjukhus

Vallonsmidet

Kv. Vallonsmidet, Mariehäll Tilläggsisolering och omläggning av tak Uppdragsgivare: Fastighets AB Brostaden

Kv Vallonsmidet, Stockholm

Nya solavskärmningar.

Kv Archimedes, Bromma

Nya solskärmar på fasad

Kv Danmark, Kista

Till- och ombyggnad för nytt Systembolag, 6 butiker mm

Kv Karis 3, Kista

Nya solavskärmningar

Kv Drevern 3, Skarpnäck

Utökning och ombyggnad av dagligvarubutik